Školicí centrum

Přednášková místnost velká


Plocha místnosti: 300 m2

Vybavení: psací stoly, židle, katedra, notebook lektora, 3x dataprojektor (možnost bezdrátové projekce, přenos Full HD 3D obrazu), 3x roletové projekční plátno s elektropohonem (275 x 275 cm)

Kapacita: 80 míst (možnost navýšení na 110)

Přednášková místnost malá


Plocha místnosti: 70 m2

Vybavení: psací stoly, židle, katedra, notebook lektora, dataprojektor, interaktivní tabule (120 x 180 cm) – 3D, ovládání dvěma pery

Kapacita: 25 - 30 míst

Školení

Naše nově vybudované školicí centrum funguje od dubna 2018. Naše prostory si pro svá školení zvolila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), společnost BAUMIT, spol. s.r.o., REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a Autoškola Bittner, s.r.o. V roce 2018 zde bylo proškoleno celkem 630 účastníků, kteří hodnotili naše školicí prostory průměrnou známkou 1,045 na stupnici známkování 1 (nejlepší) – 5 (nejhorší).


Zázemí přednáškových místností

Denní místnost – jídelna
Sociální zařízení
Šatny